Salarisverwerking- en advies

Wij verwerken salarisadministraties van de meest uiteenlopende aard en grootte, ongeacht de van toepassing zijnde bedrijfstak.

 De salarisverwerking omvat onder meer:

 • periodieke salarisverwerking , inclusief salarisspecificatie;
 • berekening vakantietoelage, met de daarbij behorende specificatie;
 • samenstellen en elektronisch verzenden van de  aangifte voor loonheffingen ;
 • controleren en tijdig aanpassen afdrachten sociale lasten, pensioenpremie;

Desgewenst kunnen wij u ook adviseren en maatwerk bieden met betrekking tot:

 • personeelszaken;
 • pro forma berekening loonkosten (nieuw personeel)
 • arbo wetgeving
 • arbeidsrecht
 • loonbelasting- en sociale verzekeringswetgeving
 • pensioenregelingen en -wetgeving
 • bezwaar- en beroepsprocedures