Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2018, voor zover niet anders vermeld.

Onze uurtarieven per 1 januari 2018 zijn als volgt:

 • Administratieve werkzaamheden, zoals facturering, dossierinrichting, enz., € 40,00
 • Verwerken Boekhouding, inclusief BTW aangifte € 50,00
 • Verwerken Salarisadministratie, inclusief aangifte Loonheffingen € 50,00
 • Samenstellen jaarrekening € 80,00
 • Belastingaangifte € 90,00
 • Belastingadvies, vanaf € 90,00
 • Overige advieswerkzaamheden, vanaf € 90,00

Vast tarief per jaar salarisverwerking t/m 2 personeelsleden, per personeelslid 223,00 Euro; t/m 5 personeelsleden, per personeelslid 200,00 Euro; Vaste tarieven en condities salarisverwerking vanaf 6 werknemers zijn bespreekbaar.

 • Invoer basisgegevens werkgever 80,00 Euro (eenmalig)
 • Invoer basis gegevens per werknemer 20,00 Euro
 • In de vaste tarieven zijn de eenmalige kosten van de invoer van de basisgegevens, het opstellen van arbeidscontracten, fiscale- en bedrijfsadviezen niet inbegrepen.
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten 85,00 Euro (per uur)