Downloaden bestanden

Hier kunt u diverse  formulieren, verklaringen, overeenkomsten en aanmeldingen, handig voor uw administratie, gratis downloaden.

Checklist IB 2014
Machtigingskaart automatische incasso
Opgaaf nieuwe werknemer (doc)
Stageovereenkomst (doc)
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (doc)
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (doc)
Arbeidsovereenkomst gericht op bouwnijverheid (doc)
Oproepcontract (doc)
Loonbelastingverklaring 
Verklaring arbeidsrelatie (pdf)
Formulier aanmelding werknemersverzekeringen (pdf)
Freelanceovereenkomst (doc)
Formulier aanmelding werkgever (pdf)
Formulier startende ondernemers (pdf)
Juridisch model incasso 3 aanmaning 14-dagen (brief)